Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIŢII

Actualizat la data de: 19.01.2024

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.acasainbucovina.ro (în continuare „Website-ul”).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a turismului din zona Brodina, județul Suceava și din regiune, în toată diversitatea sa, atât în țară, cât și în străinătate, precum și a activităților specifice întreprinse de Asociația ”Acasă în Bucovina” (pe segmentul dezvoltării turismului local/regional, cât și oferirii de servicii sociale persoanelor aflate în dificultate) și de obținere a unor donații/sponsorizări care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Asociației.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

• DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Asociația ”Acasă în Bucovina” (în continuare ,,Asociația” sau ,,Noi”), cu sediul în comuna Brodina, sat Falcău nr. 89, județul Suceava, CIF 44881999, reprezentată legal prin Liviu SAVIN, în calitate de președinte, a fost înființată în luna iulie 2021 și este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Rădăuți.
Membrii fondatori ai asociației sunt: Liviu Savin, Ioan Hochian, Nicolae Octavian Hudema și Mișu-Virgil Șoflău. Asociația este o organizație profesională, non-guvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ, creată în scopul:
• stimulării și sprijinirii dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte și să promoveze turismul din Brodina și din
regiune, în toată diversitatea sa, atât în țară, cât și în străinătate, precum și să realizeze sau să acorde suportul necesar elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional și național ținând cont de principiile turismului durabil;
• organizării de activități, evenimente, programe comunitare în vederea oferirii de servicii sociale, suport material și financiar persoanelor aflate în dificultate (tineri, copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, sinistrați);
• realizării de activități bazate pe valori culturale, expresii artistice sau alte expresii creative
constând în dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care
constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: localitatea Brodina, sat Falcău nr. 89, cod 727066, județul Suceava.
Adresă de e-mail: contact@acasainbucovina.ro
Nr. de tel.: +40.740.127.603

• PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Asociația este titulara exclusivă a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.
Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Asociația are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Asociației. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

• UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi să ne furnizaţi un nume și prenume, o adresă de E-mail, un nr. de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem interacționa/lua legătura cu Dvs.
Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies-uri.
Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact, respectiv alte formulare prezente pe website, și răspunsul la această solicitare, nu obligă Asociația în nici un fel față de vizitator/persoana vizată, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Asociație și vizitator/persoana vizată.
Prin intermediul Website-ului, Asociația invită vizitatorul Website-ului, respectiv persoana vizată (voluntar/partener contractual/donator/sponsor, etc.) să contribuie la dezvoltarea Asociației (în funcție de abilitățile fiecărei persoane și de timpul disponibil) precum și la îndeplinirea obiectivelor acesteia (așa cum sunt ele precizate în Statutul Asociației, Capitolul III, Art. 7).
În situația încheierii unui contract de sponsorizare conform legii, potențialul sponsor/donator va contacta Asociația, prin formularul de Contact sau în mod direct, la nr. +40740.127.603 ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții.
De asemenea, în contul Asociației menționat la secțiunea ”Donează” de pe Website se pot efectua donații sau se poate redirecționa către Asociație 3,5 % din impozitul pe venit aferent anului anterior.

• LIMITAREA RĂSPUNDERII
Asociația nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, persoana vizată sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Asociație a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.
Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.
Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Asociație în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări.

• DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE
Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.
Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

• LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor de sponsorizare/donațiilor încheiate cu Asociația prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.
Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

• PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociație are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.
Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate și Politica de cookies-uri.
De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: contact@acasainbucovina.ro.

*****